Tehy on julistanu ylity- ja vuoronvaihtokiellon!

18.9.2018

Tehy on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa ke 26.9.18 klo 6.00 ja päättyy pe 28.9.18 klo 23.59. Tämä koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä myös määräaikaisia että henkilöstön edustajia. Virkasuhteiset tehyläiset eivät ole kiellon piirissä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta työvuoroja. Tehyläisiä ei voida velvoittaa tekemään ylitöitä suojelutyönä eikä myöskään velvoittaa vuoronvaihtoon suojelutyöperusteella. Tehy vastustaa tällä toimenpiteellä yhdessä monen muun ammattijärjestön kanssa jyrkästi hallituksen esitystä keventää irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Esitys asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisen työnantajan palveluksessa he ovat. Jos asiasta tulee lisää kysyttävää, ottakaa yhteys omaan luottamusmieheen tai ammattiosaston hallitukseen.